امروز : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۱۰:۴۸ ذخیره فایل ارسال به دوستان

پاسخ خانواده دارای ۸ معلول به وزیر کار

خانواده دارای ۸ معلول در پاسخ به ادعای وزیر کار در خانه دار کردن خانواده های داری دو معلول به بالا گفت: آقای وزیرکار، خانواده ما باداشتن ۸ معلول درکنارگوش دولت تان درهمین تهران، نه از حمایت شما برخورداربود ونه از عنایات تان بهره مندشد. ما دردولت شما نه به تدبیرتان دل بستیم ونه از […]

خانواده دارای ۸ معلول در پاسخ به ادعای وزیر کار در خانه دار کردن خانواده های داری دو معلول به بالا گفت:

آقای وزیرکار،
خانواده ما باداشتن ۸ معلول درکنارگوش دولت تان درهمین تهران، نه از حمایت شما برخورداربود ونه از عنایات تان بهره مندشد.
ما دردولت شما نه به تدبیرتان دل بستیم ونه از مهرتان نصیبی بردیم. ونه کلیدتان توان گشودن قفل مشکلات زندگی مارا داشت.!!
شماحتی تقاضای مساعدت و ملاقات مارا نادیده گرفتید بعدچگونه اعلام میکنید تمام خانواده های دومعلول به بالا راخانه دارکردیم؟؟؟!!!!!
 پس شکایت به خدای رحمن ورحیم بردیم که دستمان به کرم بگیرد و آبرویمان راحفظ کند.

اما همین مرد بزرگی( دکترقالیباف) را که امروز برای حفظ قدرتتان اورا ناکارآمد میخوانید،  به معلولین عزت داد و درکمال ناباوری، روزی غیرمنتظره به سراغ مان آمد و با ایجادشغل مناسب گره کور وکهنه زندگی مان را گشود.

خدادستش را به لطف خودبگیرد و قالیباف و مردان عمل را بر خالیبافیان سخن درپیشگاه خدا ومردم، عزت دهد.

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1

news