امروز : چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ - ۲۰:۴۶ ذخیره فایل ارسال به دوستان

موضوع امروز دنيا چيست؟

بصیر، اخبار را که مرور مي کني مسئله امروز دنيا بحران انرژي، دموکراسي، جنگ و تروريست است اما واقعيت چيز ديگري است مسئله امروز دنيا نه نفت است و نه بحران اقتصادي و نه جنگ قدرت آمريکا و اروپا با چين و روسيه و نه تروريست. مسئله امروز دنيا بيداري ملت ها به خصوص ملت هاي اسلامي است، ملت هايي […]

بصیر، اخبار را که مرور مي کني مسئله امروز دنيا بحران انرژي، دموکراسي، جنگ و تروريست است اما واقعيت چيز ديگري است مسئله امروز دنيا نه نفت است و نه بحران اقتصادي و نه جنگ قدرت آمريکا و اروپا با چين و روسيه و نه تروريست.

مسئله امروز دنيا بيداري ملت ها به خصوص ملت هاي اسلامي است، ملت هايي که پس از خوابي چند صدساله به دنبال آگاهي اند اينک تاريخ در يکي از بزنگاه هاي خود است و دنيا در حال تجربه شکل گيري نظمي نوين با معادلات جديد است. نظام ايجاد شده بعد از جنگ جهاني نيز در طول بيش از چند دهه آنچه در چنته داشته رو کرده حرف هايش را زده و نظمش را به رخ کشيده است اما امروز گفتمانش نه تنها براي جوامع غيرغربي که حتي براي نخبگان و بخشي از جوامع غربي ديگر اتقان سابق را ندارد.

امروز نظام سلطه دريافته که در نقطه اي قرار دارد که نظمي نوين با منطقي جديد در حال شکل گيري است در واقع هر طرف ميدان که منطق خود را بتواند غالب کند آينده از آن اوست. تاريخ هم که مرور شود حاکي از آن است که آنچه برگ برنده منازعات تاريخي است گفتمان هاي غالب اند.

واقعيت اين است که گفتمان امام و انقلاب اسلامي برآمده از آن نشان داد که «امروز دنياي اسلام بلکه دنياي بشريت به پيام اسلام به منطق اسلام نيازمند است. امروز دنيا درگير حوادث ناشي از خودخواهي ها و افزون طلبي ها است. امروز دنيا با ابزارهاي جديد و مخرب و مهلک در اختيار بسياري از کساني است که جز هوس هاي شخصي و گروهي خود چيزي نمي فهمند، فضيلت ها را درک نمي کنند ، از انسانيت بويي نبرده اند. در يک چنين دنيايي وقتي نداي آزادي بخش اسلام بلند مي شود، وقتي اسلام پرچم برمي افرازد، جاذبه آن، دنيا را متوجه به خود مي کند.»(۱)

امام(ره) نيز زماني گفتمان خود را عرضه کرد که مهم ترين انحرافي که اسلام را در آن مقطع تهديد مي کرد، اسلامي بود که دين را براي جامعه تعريف نمي کرد لذا امام گفتمان خود را بر محور مقابله با اسلام غيرسياسي گذاشت. «مهم ترين کاري که امام در سطح دنياي اسلام انجام داد، اين بود که ابعاد سياسي و اجتماعي اسلام را احيا کرد. همه تلاش استعمارگران و سلطه گران در طول بيش از دو قرن اين بود که ابعاد سياسي و اجتماعي اسلام، عدالتخواهي، آزاديخواهي و استقلال طلبي اسلام را از اسلام حذف کنند. ليکن امام حقايق فراموش شده اسلام را احيا کرد؛ عدالتخواهي اسلام را سر دست بلند کرد. امام در دنياي اسلام اين را نشان داد که فقه اسلام يعني مقررات اداره زندگي مردم، فلسفه اسلام يعني تفکر روشن بينانه و عميق و استدلالي و عرفان اسلام يعني زهد و انقطاع الي ا… و دامن برچيدن از هواهاي نفساني. امام عملا نشان داد که اسلام سياسي، همان اسلام معنوي است. امام اسلام ناب را مطرح نمود. اسلام نابي که امام مطرح کرد، يعني ضد اسلام متحجر و خرافي و ضد اسلام رنگ باخته در مقابل مکاتب بيگانه و التقاطي»(۲)

تمرکز غرب در مقابله با اسلام ناب و تخريب آن از يک سو و در عين حال محبوبيت انقلاب اسلامي در بين جوامع اسلامي به عنوان پرچم دار مقابله با نظام سلطه از سوي ديگر خود گواه روشني بر اين مدعاست که اسلام ناب امام توانست در بين ملت هاي مسلمان جا باز کند و اسلام آمريکايي که عنواني ديگر براي اسلام غيرسياسي است، بي خريدار شود. شرايط دنيا به گونه اي شده بود که جامعه اسلامي ديگر پذيراي اسلام غيرسياسي نبود.

حمله دقيق امام به نظام سلطه و پافشاري بر مقابله با اسلام آمريکايي و گفتمان سازي و پياده سازي الگوي عملي براساس اسلام ناب واکنش دشمنان را در پي داشت، اما دشمنان اسلام و دشمنان بيداري ملت هاي اسلامي، ديگر نمي توانستند تبليغ کنند که اسلام معنوي و اسلام اخلاقي از اسلام سياسي جداست.

لذا در سال هاي آغازين هزاره سوم در دوران گذار ايجاد نظم نوين جهاني نوعي متفاوت از اسلام رونمايي شد اسلامي که به ناچار مجبور بود سياسي باشد اما انحرافي ديگر براي آن رقم زده شد. اين اسلامي که ديگر از مسجد بيرون و به صحنه اجتماع آمده بود، وجه مشخصه خود را تکفير غيرخود گذاشت اسلامي که تلاش کرد ابتدا بين شيعه و سني فاصله بيندازد بعد بين خود و بقيه فرقه هاي اسلامي مرز قائل شد اسلامي که خشن است و بي رحم و مي خواهد دنيا را نه با منطق که با شمشير و خشونت و وحشي گري فتح کند.

بدون شک بروز و ظهور امروزي اسلام تکفيري ماحصل يک سال و دو سال نيست ماحصل سالها سرمايه گذاري و پرورش منطق و گفتماني است که تازه به ثمر نشسته اسلام تکفيري پادزهر غرب است در برابر اسلام ناب محمدي که امام پايه گذارش بود و انقلاب اسلامي ۳۶ سال است دارد بر آن پافشاري مي کند.

امروز غرب با همه متحدانش با همه عوامل داخل و خارجي اش با همه طرفداران اسلام آمريکايي و اسلام انگليسي اش آمده تا اسلام تکفيري را به عنوان نماد اسلام به دنيا معرفي کند در اين بزنگاه تاريخي مهم آن است که جهان کدام گفتمان را بشنود؟ کدام گفتمان را بپذيرد؟ و کدام گفتمان را مبناي خود قرار دهد؟

نظام سلطه با همه هنر و سياست و نظامي گري اش آمده تا مانع شنيدن صداي اسلام ناب به دنيا شود و از رسيدن پيام اسلام ناب به ملت ها ممانعت کند.

امروز مسئله دنيا تلاش نظام سلطه براي ممانعت از رسيدن پيام اسلام ناب به ملتهاست.

۱- بيانات رهبر انقلاب ۹۳٫۸٫۲۶

۲- بيانات رهبر انقلاب ۸۲٫۳٫۱۴

 

 

 

صدخبر

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

sana shirini-1

gorban-1

news