امروز : چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ - ۱۶:۱۲ ذخیره فایل ارسال به دوستان

پیروزی بر آمریکا؛ تبلور هویت و ابرقدرتی ایران

بصیر، مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۱۴ که در  شهر لس آنجس آمریکا برگزار گردید از ابعاد مختلف برای ملت ایران حائز اهمیت بوده است، هم گروهی تیم کشتی ایران با آمریکا و حساسیت ویژه تقابل این دو تیم  و شور و شعف ویژه ملت ایران پس از پیروزی کشتی گیران ایرانی بر آمریکا ،یادآور نکاتی […]

بصیر، مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۱۴ که در  شهر لس آنجس آمریکا برگزار گردید از ابعاد مختلف برای ملت ایران حائز اهمیت بوده است، هم گروهی تیم کشتی ایران با آمریکا و حساسیت ویژه تقابل این دو تیم  و شور و شعف ویژه ملت ایران پس از پیروزی کشتی گیران ایرانی بر آمریکا ،یادآور نکاتی کلیدی در چرائی اهمیت مواجهه ایران با آمریکا حتی در عرصه های ورزشی است که به نوعی با غیرت و هویت ملی ایرانیان گره خورده است ،اما به راستی چرا ملت ایران پس از برتری و پیروزی تیم های ملی خود بر آمریکا در عرصه های مختلف بالأخص در عرصه های ورزشی سر ازپا نمی شناسد و ملت ایران با غرور وصف نشدنی رضایتمندی فراگیر خود را از عملکرد ملی پوشان ابراز می دارد؟

به راستی چرا برتری و تفوق بر آمریکا برای ملت ایران از جایگاه عظیمی برخوردار شده است به گونه ای که اهمیت و جایگاه پیروزی ملی پوشان ایرانی بر آمریکا در رقابت های مختلف جهانی ..برای ملت ایران قابل قیاس با هیچ یک از پیروزی های و موفقیت های ورزشکاران ایران بر دیگر کشورها  نمی باشد؟

در پاسخ بایدبا نگاه دقیق وموشکافانه به مقولۀکلیدی هویت اشاره نمود زیرا باید ادعا نمود پیروزی ایران بر آمریکا در عرصه های مختلف به ویژه رقابت های ورزشی  ریشه در هویت ملت ایران دارد در تبیین این مدعا  باید گفت: مقولۀ هویت در دو سطح فردی و اجتماعی قابل تعریف می باشد ،که  شور و شعف ملت ایران در موفقیت های نظام اسلامی در عرصه های مختلف بالأخص در عرصه های ورزشی و خصوصاً در پیروزی های ورزشکاران ایرانی بر آمریکا را باید به عنوان تبلور هویت اجتماعی ملت ایران به شمار آورد ،هویتی که جامعه و مردم را به سمت وحدت ملی و وفاق اجتماعی سوق خواهد داد.

بانگرشی دقیق تر می توان هویت را به عنوان نیازی همگانی[۱][۱] قلمداد نمود به نحوی که جایگاه ملت و مردم یک نظام در مقایسه با دیگر نظام های بشری متمایز و ممتاز می گردد.

لازم به ذکر است از منظر اسلام هویت امری تدریجی است که هر چه زمان بر آن بگذرد بیشتر به تثبیت و شکل گیری نهائی نزدیک می شود،به گونه ای که سرانجام منشأ تمام رفتارها و کردارهای انسان و آن جامعه  خواهد گردید. در قرآن کریم آمده است:«قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا»[۲][۲] بگو هر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می کند؛پروردگار شما آنها را که راهشان نیکوتر است بهتر می شناسد.

در تشریح واژه شاکله باید گفت «شاکله»در اصل از ماده«شکل» به معنای مهار کردن است و چون روحیات،سجایا و عادات هر انسانی او را مقیّد به شیوه ای می کند،به آن شاکله می گویند .[۳][۳]

لذا این آیه با تمام وضوح به رفتار و کردار انسان ها بر مبنای هویت آدمی اشاره می کند بر این اساس،بیان قرآن کریم،که هر انسانی بر اساس شاکلۀ خویش عمل می کند،بدان معناست که رفتارهای انسانی ریشه در منشأی ناپیدا دارد که می توان آن را همان «هویت» انسان دانست.

از ین رو بدیهی است ستیز ملت ایران با آمریکا به عنوان هویت غیر قابل انکار در بین مردم تبدیل شده است ،بنابر این شعار نفی ابرقدرتی نظام چند صد سالۀ آمریکا به عنوان تروریست بالذات از سوی ملت ایران ریشه در هویت و آرمان های نظام اسلامی دارد زیرا منشأ شکل گیری ابرقدرتی آمریکا در جهان با کشتار بومیان آن سرزمین  محقق گردید،لذا نظام آمریکا همواره منفور ملت ها به ویژه ملت ایران به عنوان نظام  متمدن و با فرهنگ غنی اسلامی مطرح بوده است.

انقلاب اسلامی ایران با توجه به معارف غنی شیعی برگرفته از آموزه های ناب اهل بیت(ع) و  با توجه به برخوردای از تاریخ پنچ هزار سالۀ غیر مکتوب ،یا ده هزار سالۀ غیر مکتوب،و تمدن عظیم دوران اسلامی همواره  به عنوان ابرقدرت معرفتی مطرح بوده است لذا تقابل ایران با  آمریکا و دیگر دولت های استکباری در راستای ساختار معرفتی انقلاب اسلامی یعنی اصالت توحید و یکتاپرستی و به تبع آن تأکید بر استمرار و استحکام صلح میان ملت ها  نهفته است که ریشه آن در تاریخ این سرزمین به وضوح عیان می باشد.

اما در سوی دیگر و در میان دولت های استکباری  نفی اصالت خدا و تأکید بر اومانیسم اندیشه های معرفتی غرب را به سوی جنگ و خونریزی رهنمون ساخته است، برای همین هم نفرت ملت ایران از نظام استکباری غرب را باید در جنگ طلبی و کشتار ملت ها از سوی  مدعیان دموکراسی جستجو نمود که به بهانه های واهی خون بیگناهان را بر زمین جاری می سازند، امام امت نظام استکباری آمریکا را تروریست بالذات معرفی می کند .که با این بیان می توان علل چرائی نفرت ملت ایران از آمریکا و تأکید بر شعار مرگ برآمریکا به عنوان اصل هویتی ملت ایران در همۀ عرصه های در تقابل با آمریکا ، به وضوع آشکار می شود.

شور و شعف ویژۀ ملت ایران از برتری ایران بر آمریکا در عرصه های مختلف به ویژه در موضوعات ورزشی و پیروزی اخیر کشتی ایران بر آمریکا مکشوف می گردد زیرا ستیزه جوئی با ظالمان و عدم سازش در برابر استکبار عینا در راستای آرمان های صلح طلبانه  ملت ایران قابل ارزیابی است و هویتِ ستیز با آمریکا در درون هویت  ملت ایران نهادینه شده است که واقعیت خارجی آن در  شعار مرگ بر آمریکا و نفی سلطۀ آمریکا بر دیگر ملت ها نهفته است.

هم چنین باید گفت ستیزه جوئی با آمریکا وشعار مرگ بر آمریکا  نه تنها به عنوان شعار مذهبی و دینی  بلکه به عنوان هویت برآمده از مطالبات ملت ایران در نفی سلطه جوئی شیطان بزرگ بر دیگر ملت ها در همۀ ابعاد و عرصه ها به ویژه در پیروزی تیم های ورزشی ایران بر آمریکا قابل تصور می باشد.

به این ترتیب به نظر می رسد پیروزی بر تیم ملی کشتی آمریکا آن هم در خانه خودش و این قهرمانی می تواند یک پیام برای سیاستمداران دولت یازدهم داشته باشد، اینکه مولفۀ هویت ظلم ستیزی ملت ایران علیه دولت های استکباری به ویژه آمریکا  بر همۀ عرصه های سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی و حتی ورزشی به وضوح آشکار شده است،از این رو شادی ملت ایران پس از پیروزی کشتی گیران ایرانی بر آمریکا و حساسیت و اهتمام ویژه ملت ایران در برتری بر آمریکا ،منشأی قرآنی، هویتی و برآمده از فرهنگ و تمدن این سرزمین در نفی سلطه جوئی امریکا و در واقع ظهور  عینی و خارجی شعار مرگ بر آمریکا می باشد.

و این خود می تواند چراغ راهی برای دیپلماسی ایران اسلامی باشد که می توان با این پشتوانه مردمی و با این هویت قرآنی، عزت را برای کشور در عرصه مذاکرات بین المللی حفظ کرد.

 


[۴][۱] پاول هنری ماسن،رشد و شخصیت ، نشر مرکز۱۳۷۴،ص۵۷۸

[۵][۲] اسراء:۸۴

[۶][۳] تفسیر نمونه،ج۱۲،ص۲۴۶٫

ارسال دیدگاه

news

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1