امروز : جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ - ۳:۰۰ ذخیره فایل ارسال به دوستان

نوشیدن جام زهر توسط امام، کام ملت را شیرین کرد!

بصیر، سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی در مطلبی جسورانه و توهین آمیز، پا را فراتر نهاد و نوشیدن جام زهر توسط امام را باعث شیرین شدن کام ملت نامید. همچنین به صورت تلویحی پیشکسوتان جهاد و شهادت و رزمندگان دفاع مقدس را «کله شق» معرفی کرده است. ارائه این جنس تحلیل ها در هنگامه تعیین […]

بصیر،

سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی در مطلبی جسورانه و توهین آمیز، پا را فراتر نهاد و نوشیدن جام زهر توسط امام را باعث شیرین شدن کام ملت نامید. همچنین به صورت تلویحی پیشکسوتان جهاد و شهادت و رزمندگان دفاع مقدس را «کله شق» معرفی کرده است.

ارائه این جنس تحلیل ها در هنگامه تعیین سرنوشت مذاکرات هسته ای پیام های بسیار سیاهی نسبت به تکرار مجدد سناریوی تعارف و نوشاندن جام زهر را به اذهان متبادر می کند.

جام زهر هاشمی

خوشحالی محسوسی در صورت مردم پیداست. درست مثل ۲۷تیر۶۷. همان روزها که به جام زهر امامی، کام ملتی شیرین شد. همان روزهای معامله با خدا. روزهای معامله آبرو با مصلحت مردم. از ۲۷تیرماه ۶۷ تا ۲۳تیر۹۴. فاصله ۲۷سال نیست. فاصله یک جمله است….

بلاغ

دیدگاه بینندگان
 • علی دبیر شهرستان فریدونکنار

  تاریخ : ۳ - مرداد - ۱۳۹۴

  اقای آیت الله هاشمی سلام علیکم
  چرا اینبار دیگران جام زهر را نمی نوشندتا اقشار اسیب پذیر جامعه که آحاد ملت را شکل…….
  آقای هاشمی این کله شقی شامل شما نمی شود؟
  شما که حرف از خوشبین بودن مذاکرات می زنیدآیا فرمانده کل قوا هم در روز ۱۳ آبان ۹۳ اینطور بیان داشتند؟آقا که فرموده بودند: من به این مذاکره خوشبین نیستم پس چرا شما پا از گلیم خود درازتر می کنید.فصل الخطاب این گونه بیانات سرنوشت ساز را چه کسی باید بزندشما یا فرمانده کل قوا؟
  ((بخشی از بیانات رهبری در ابان۹۳ :البتّه بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌اى را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌اى است و پشتوانه‌ى تجربى ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادى ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه‌ى دیپلماسى فعّالیّت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقى دارد مى‌افتد [تا] بعضى از تبلیغاتچى‌هاى مواجب‌بگیر دشمن و بعضى از تبلیغاتچى‌هاى بى‌مزدومواجب – از روى ساده‌لوحى – نتوانند افکار عمومى را گمراه کنند))حالا شما بگید من به این مذاکرات خوشبین بودم و مخالف رهبری حرف بزنیداینطور مطیع فرمانده کل قوا هستیدو در سال اتحادبین دولت و مردم اینگونه فرمایشات می کنیدازشما به اصطلاح ریش سفیدهای انقلاب که اینگونه اید وای بحال معاندان داخلی و خارجی نظام اسلامی و…!
  اگربلبلی در گلستان بودید چرا آواز خوانی تان در فتنه ۸۸ آواز سرایی نکردتا کاسه ی زهر را دشمنان داخلی و خارجی بنوشند و کام ملت را در انتخابات حداکثری شیرینتر کند.
  مگه جام زهر را در هر قرن چندبار می نوشند یک بار بعنوان درس و عبرت که دگر بار تکرار نگردد و درس و عبرتی برای اهل بصیرت گردد.
  واقعه عاشورا یکبار بس بودواقعه صلح امام حسن یکبار بس بود و واقعه ی فتنه ی ۸۸ که جنابعالی نیامدید تا موضع روشن و آشکار خود را بیان کنیدواین هم یکبار بس بود که مردم پای کار آمدند و تمامش کردند.
  جنابعالی از کدام مردم حرف می زنیداز قشرپابرهنگانی که زمینه سواربرموج شدن آقازادگانی را فراهم کرده تا می توانستند سورای خوردند و خوردند و ….اقرارهم بر موج سورای نکردنددر حالی که همگان دیدندسورایشان و کسانی که موج را هدایت می کردند.به نظرشمااین مردم خواهان هر توافقی اند یا آنهایی که منافع شان و جیب شان به این توافق بستگی دارد شب و روز خواب را از چشمانشان گرفته و فشار به دولت تدبیر و امید می آورند.؟
  آقای هاشمی چرا اینبار دیگران جام زهر را نمی نوشندتا اقشار اسیب پذیر جامعه که آحاد ملت را شکل می دهند و در تمام فراز و نشیب های انقلاب و جنگ و پس از آن حضور دارندکامی شیرینی را نداشته باشند.
  مگر تحریم چنددرصدمشکل اقتصادکشور را رفع میکند؟
  به نقل از وزیر اقتصاددولت تدبیر و امید تحریم به تنهایی مشکل را برطرف نمی کند.
  بعداز توافق چه چیزی را می خواهید به حراج بزنید؟


  پاسخ

 • علی دبیر شهرستان فریدونکنار

  تاریخ : ۳ - مرداد - ۱۳۹۴

  نامه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی
  خلاصه نامه:
  آقای هاشمی بنظرم جام زهری را که امام رحمت الله علیه نوشیدند به اختیار خودشان اگربود نمی نوشیدند چراکه مردم پشتیبان شان بودند و هرگز این اتفاق نمی افتاداگر صلح امام حسن (ع) ، واقعه عاشورا اتفاق افتاد و امامام عزیزمان تسلیم شدند خواص آن روز این وقایع را رقم زندندو لکه ی ننگی را برای خود بجای گذاشتندنگذاریدتاریخ تکرار گردداینبار مردم با بصیرت همانگونه که فتنه ۸۸ را از دست خواص مهار کردنداینبار خواص بی بصیرتان کشور را افسارو لجام خواهندزد تا دگربار جامی نیایدتا زهری در آن ریخته شود و کسی آنرا بنوشدتا خواص خشنودگردندنه آحاد مردم.
  آقای آیت الله هاشمی سلام علیکم
  چرا اینبار دیگران جام زهر را نمی نوشندتا اقشار آسیب پذیر جامعه که آحاد ملت را شکل…….
  آقای هاشمی این کله شقی شامل شما نمی شود؟
  شما که حرف از خوشبین بودن مذاکرات می زنیدآیا فرمانده کل قوا هم در روز ۱۳ آبان ۹۳ اینطور بیان داشتند؟آقا که فرموده بودند: من به این مذاکره خوشبین نیستم پس چرا شما پا از گلیم خود درازتر می کنید.فصل الخطاب این گونه بیانات سرنوشت ساز را چه کسی باید بزندشما یا فرمانده کل قوا؟
  ((بخشی از بیانات رهبری در ابان۹۳ :البتّه بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌اى را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌اى است و پشتوانه‌ى تجربى ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادى ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه‌ى دیپلماسى فعّالیّت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقى دارد مى‌افتد [تا] بعضى از تبلیغاتچى‌هاى مواجب‌بگیر دشمن و بعضى از تبلیغاتچى‌هاى بى‌مزدومواجب – از روى ساده‌لوحى – نتوانند افکار عمومى را گمراه کنند))حالا شما بگید من به این مذاکرات خوشبین بودم و مخالف رهبری حرف بزنیداینطور مطیع فرمانده کل قوا هستیدو در سال اتحادبین دولت و مردم اینگونه فرمایشات می کنیدازشما به اصطلاح ریش سفیدهای انقلاب که اینگونه اید وای بحال معاندان داخلی و خارجی نظام اسلامی و…!
  اگربلبلی در گلستان بودید چرا آواز خوانی تان در فتنه ۸۸ آواز سرایی نکردتا کاسه ی زهر را دشمنان داخلی و خارجی بنوشند و کام ملت را در انتخابات حداکثری شیرینتر کند.
  مگه جام زهر را در هر قرن چندبار می نوشند یک بار بعنوان درس و عبرت که دگر بار تکرار نگردد و درس و عبرتی برای اهل بصیرت گردد.
  واقعه عاشورا یکبار بس بودواقعه صلح امام حسن یکبار بس بود و واقعه ی فتنه ی ۸۸ که جنابعالی نیامدید تا موضع روشن و آشکار خود را بیان کنیدواین هم یکبار بس بود که مردم پای کار آمدند و تمامش کردند.
  جنابعالی از کدام مردم حرف می زنیداز قشرپابرهنگانی که زمینه سواربرموج شدن آقازادگانی را فراهم کرده تا می توانستند سورای خوردند و خوردند و ….اقرارهم بر موج سورای نکردنددر حالی که همگان دیدندسورایشان و کسانی که موج را هدایت می کردند.به نظرشمااین مردم خواهان هر توافقی اند یا آنهایی که منافع شان و جیب شان به این توافق بستگی دارد شب و روز خواب را از چشمانشان گرفته و فشار به دولت تدبیر و امید می آورند.؟
  آقای هاشمی چرا اینبار دیگران جام زهر را نمی نوشندتا اقشار اسیب پذیر جامعه که آحاد ملت را شکل می دهند و در تمام فراز و نشیب های انقلاب و جنگ و پس از آن حضور دارندکامی شیرینی را نداشته باشند.
  مگر تحریم چنددرصدمشکل اقتصادکشور را رفع میکند؟
  به نقل از وزیر اقتصاددولت تدبیر و امید تحریم به تنهایی مشکل را برطرف نمی کند.
  بعداز توافق چه چیزی را می خواهید به حراج بزنید؟


  پاسخ

 • علی دبیر شهرستان فریدونکنار

  تاریخ : ۳ - مرداد - ۱۳۹۴

  سلام
  لطفا کلمه ی سواری را در نامه مذکور اصلاح فرمایید.
  وهرجایی که ویرایش می خواهد تصحیح فرماییدتا اصل پیام رسانده شود


  پاسخ

 • علی دبیر شهرستان فریدونکنار

  تاریخ : ۴ - مرداد - ۱۳۹۴

  مدیریت محترم سایت سلام
  اگه برای شما نامه ای بنویسیم که به مزاج تان خوش آید لابد در سایت خود درج می کنید
  نامه بنده خطاب به هاشمی دلیلی داشت که درج نکردید.
  شماموضع کره راببینیدباتوحه به اینکه: (کره‌شمالی تحت تحریم‌های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است .وزارت خارجه کره‌شمالی در ادامه بیانیه خود آورده است: اصلا منطقی نیست که اوضاع ما را با توافق اتمی ایران بسنجیم.ما هیچ تمایلی نداریم تا مذاکراتی را انجام دهیم که به صورت یکجانبه برنامه اتمی خود را متوقف یا تعلیق کنیم.


  پاسخ

 • شهروند فریدونکناری

  تاریخ : ۵ - مرداد - ۱۳۹۴

  بنظرم مطالب دبیرمحترم جالب و قابل انتشار می باشد.
  نامه ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی رییس محترم تشخیص مصلحت نظام
  خلاصه نامه:
  آقای هاشمی بنظرم جام زهری را که امام رحمت الله علیه نوشیدند به اختیار خودشان اگربود نمی نوشیدند چراکه مردم پشتیبان شان بودند و هرگز این اتفاق نمی افتاداگر صلح امام حسن (ع) ، واقعه عاشورا اتفاق افتاد و امامان عزیزمان تسلیم شدند خواص آن روز این وقایع را رقم زندندو لکه ی ننگی را برای خود بجای گذاشتندنگذاریدتاریخ تکرار گردداینبار مردم با بصیرت همانگونه که فتنه ۸۸ را از دست خواص مهار کردنداینبار خواص بی بصیرتان کشور را مهار خواهندکرد تا دگربار جامی نیایدتا زهری در آن ریخته شود و کسی آنرا بنوشدتا خواص خشنودگردند ، نه آحاد مردم زجرکشیده انقلاب و جنگ و…
  آقای آیت الله هاشمی سلام علیکم
  چرا اینبار دیگران جام زهر را نمی نوشندتاامام و اقشار آسیب پذیر جامعه که آحاد ملت را شکل می دهندشیرینی آنرا به کام خودحس نمایندو…
  آقای هاشمی حالابفرمایید! این کله شقی ایکه جنابعالی می فرمایید شامل چه کسی می شود؟
  شما که حرف از خوشبین بودن مذاکرات می زنیدآیا فرمانده کل قوا هم در روز ۱۳ آبان ۹۳ اینطور بیان داشتند؟آقا که فرموده بودند: من به این مذاکره خوشبین نیستم پس چرا شما پا از گلیم خود درازتر می کنید.فصل الخطاب این گونه بیانات سرنوشت ساز را چه کسی باید بزندشما یا فرمانده کل قوا؟
  ((بخشی از بیانات رهبری در ابان۹۳ :البتّه بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌اى را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌اى است و پشتوانه‌ى تجربى ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادى ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه‌ى دیپلماسى فعّالیّت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقى دارد مى‌افتد [تا] بعضى از تبلیغاتچى‌هاى مواجب‌بگیر دشمن و بعضى از تبلیغاتچى‌هاى بى‌مزدومواجب – از روى ساده‌لوحى – نتوانند افکار عمومى را گمراه کنند))حالا شما بگید من به این مذاکرات خوشبین بودم و مخالف رهبری حرف بزنیداینطور مطیع فرمانده کل قوا هستیدو در سال اتحادبین دولت و مردم اینگونه فرمایشات می کنیدازشما به اصطلاح ریش سفیدهای انقلاب که اینگونه اید وای بحال معاندان داخلی و خارجی نظام اسلامی و…!
  اگربلبلی در گلستان بودید چرا آواز خوانی تان در فتنه ۸۸ آواز سرایی نکردتا کاسه ی زهر را دشمنان داخلی و خارجی بنوشند و کام ملت را در انتخابات حداکثری شیرینتر کند.
  مگه جام زهر را در هر قرن چندبار می نوشند یک بار بعنوان درس و عبرت که دگر بار تکرار نگردد و درس و عبرتی برای اهل بصیرت گردد.
  واقعه عاشورا یکبار بس بودواقعه صلح امام حسن یکبار بس بود و واقعه ی فتنه ی ۸۸ که جنابعالی نیامدید تا موضع روشن و آشکار خود را بیان کنیدواین هم یکبار بس بود که مردم پای کار آمدند و تمامش کردند.
  جنابعالی از کدام مردم حرف می زنیداز قشرپابرهنگانی که زمینه سواربرموج شدن آقازادگانی را فراهم کرده تا می توانستند سورای خوردند و خوردند و ….اقرارهم بر موج سورای نکردنددر حالی که همگان دیدندسورایشان و کسانی که موج را هدایت می کردند.به نظرشمااین مردم خواهان هر توافقی اند یا آنهایی که منافع شان و جیب شان به این توافق بستگی دارد شب و روز خواب را از چشمانشان گرفته و فشار به دولت تدبیر و امید می آورند.؟
  آقای هاشمی چرا اینبار دیگران جام زهر را نمی نوشندتا اقشار اسیب پذیر جامعه که آحاد ملت را شکل می دهند و در تمام فراز و نشیب های انقلاب و جنگ و پس از آن حضور دارندکامی شیرینی را نداشته باشند.
  مگر تحریم چنددرصدمشکل اقتصادکشور را رفع میکند؟
  به نقل از وزیر اقتصاددولت تدبیر و امید تحریم به تنهایی مشکل را برطرف نمی کند.
  بعداز توافق چه چیزی را می خواهید به حراج بزنید؟
  ====
  شماموضع کره راببینیدباتوحه به اینکه: (کره‌شمالی تحت تحریم‌های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است .وزارت خارجه کره‌شمالی در ادامه بیانیه خود آورده است: اصلا منطقی نیست که اوضاع ما را با توافق اتمی ایران بسنجیم.ما هیچ تمایلی نداریم تا مذاکراتی را انجام دهیم که به صورت یکجانبه برنامه اتمی خود را متوقف یا تعلیق کنیم.


  پاسخ

ارسال دیدگاه

news

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1