امروز : چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ابهام در صدور مجوز صید دوما یا سنتی پرندگان

مهمان‌نوازی یا مهمان‌کشی؟/میزبان خوبی برای پرندگان مهاجر باشیم

مهمان‌نوازی مازندران از دیر باز شهره عام و خاص داشته و دارد، اما این خصلت پسندیده مصداق برونی برای پرندگان مهاجری که این استان را زیست‌گاهی برای خود انتخاب...

گزارش تصویری

اخبار شهرستان بیشتر

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

sana shirini-1

gorban-1

news